CENÍK A PROVOZNÍ DOBA PRO SEZÓNU 2017/2018

!!! POKLADNA u stání rolby mezi parkovištěm a sjezdovkami !!!


NA VŠECHNY VYDANÉ BEZKONTAKTNÍ KARTY SE DÁVÁ ZÁLOHA 100,- Kč


NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO na pokladnu – aktuální informace o provozu areálu a podobně: +420 702 904 824

telefon je na pokladně a je dostupný v době provozu vleků cca 8:50 – 16:10 a ve dnech večerního lyžování do 20:10


 Na všechny jízdenky (mimo celosezónních) poskytujeme slevu 10% – pro všechny držitele aktivní K1 KARTA.


 

DĚTI do 15 let
POLODENNÍ 9.00 – 12.30
12.30 – 16.00
150 Kč
ODPOLEDNÍ
VEČERNÍ
11.00 – 16.00
17.30 – 20.00
180 Kč
CELODENNÍ 9.00 – 16.00 200 Kč
DOSPĚLÍ
POLODENNÍ 9.00 – 12.30
12.30 – 16.00
200 Kč
ODPOLEDNÍ
VEČERNÍ
11.00 – 16.00
17.30 – 20.00
250 Kč
CELODENNÍ 9.00 – 16.00 300 Kč
JEDNOTLIVÉ JÍZDY
DÍTĚ malý i velký vlek 30 Kč
DOSPĚLÝ malý i velký vlek 50 Kč
SEZÓNNÍ JÍZDNÉ
DĚTI * nepřenosná sezónní jízdenka 2017/2018 – do 15 let 2200 Kč
DOSPĚLÝ * nepřenosná sezónní jízdenka 2017/2018 3300 Kč

 

* Sezónní jízdenky, při objednání předem na e-mailu: info(a)alsovka.cz, lze zaplatit převodem na účet, nebo standardně zakoupíte na pokladně. Na sezónní kartě je zapsané Jméno, Příjmení a ročník držitele, je NEPŘENOSNÁ, držitel je povinen se po vyzvání prokázat průkazem.

* sleva na K1 KARTU se nevztahuje na sezónní jízdenky, pouze na krátkodobé


Dětské jízdné je do 15 let včetně

Při nákupu dětské jízdenky je nutné předložit doklad s datem narození (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz zdravotního pojištění).
REKLAMACE JE MOŽNO PROVÁDĚT POUZE BEZPROSŤREDNĚ PO NÁKUPU S PLATNÝM POKLADNÍM DOKLADEM, NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit jízdenku přenesenou na druhou osobu z provozu bez náhrady.


!!! POKLADNA u stání rolby mezi parkovištěm a sjezdovkami !!!