Rolba vlak


Cena služby 450 CZK za 2h ( dle průběhu jízd se jedná o přibližně 10 vývozů )
REZERVACE na telefonu: +420 702 904 824  –  tabulka rezervací


 Čestné prohlášení pro službu “Rolba vlak”

Před využitím této služby je zapotřebí odevzdat vyplněný formulář. Pro ušetření času prosíme o vyplnění,
vytisknutí, podepsání a odevzdání na pokladně areálu před zahájením jízd.


 

Pokyny pro službu “Rolba vlak“
– Služba není určena pro začátečníky!
– Zákaz přepravy nezletilých do 12 let věku – samostatně (možné pouze v doprovodu dospělé osoby).
– Přepravovaný je povinen dbát pokynů obsluhy a respektovat značení a piktogramy na trase.
Přepravovanému se zakazuje vypínání z lana během jízdy a taková jízda, která by mohla ohrozit ostatní přepravované a přikazuje se jízda v přímém směru (zákaz kličkování).
Pokud je během jízdy nezbytná nutnost zastavit, je nutné dát pokyn zvednutím paže nad hlavu.
Služba je určena přepravovaným jen na sjezdových lyžích, skialpových lyžích a snowboardech.
Při pohybu na sjezdových tratích je třeba brát na zřetel pohybující se rolbu! Při míjení je nutné zachovat bezpečnou vzdálenost a přizpůsobit styl, rychlost a jízdní stopu své jízdy (pohybu) na sjezdových tratích. Je striktně zakázáno jakkoliv se při pohybu na sjezdovce přibližovat k jedoucí rolbě! O
Při poskytování služby se přepravovaný jednou rukou drží za unašeč a v druhé ruce popř. drží hůlky. Nesedat, jen stát a nechat se táhnout.
Při pohybu na sjezdových tratích je zakázána zejména jízda za rolbou, podél ní a najíždění před pohybující se rolbu a je  nutné udržovat vzdálenost min 10m od rolby. – Při pohybu na sjezdových tratích je nutné respektovat 10 pravidel FIS.
Při pohybu v areálu je třeba dodržovat protiepidemická opatření !

 


 

CZ / EN / DE